Търговски обект с помещения за отдаване, 150 м2

Доставка и монтаж на метална конструкция, доставка и монтаж на термопанел.

Обект -търговски обект с помещения за отдаване под наем за хранителни и нехранителни стоки

Площ – 150 м2

гр.София

 

монтаж на метална конструкция

монтаж на метална конструкция

монтаж на метална конструкция