Производство и монтаж на хале 500 м2, Гурмазово

Производство и монтаж на метална конструкция за склад за сладкарски изделия в село Гурмазово.

Склада е с площ около 500 м2.

Склад е покрит с термопанел от пяна и каменна вата. Панелите с каменна вата служат да в случай на пожар да прекъснат и да се локализира пожара.