Хале с конструкция от метал, 33 тона, 720 м2

Доставка и монтаж на конструкции от метал за халета, автосервизи, производствени помещения, складове. Доставка и монтаж на покривен и стенен термопанел

Производство и монтаж на производствено хале с метална конструкция с площ около 720 м2.