Хале с метална конструкция и термопанел за рибарник, гр.Сливница

Производство и монтаж на метална конструкция, доставка и монтаж на стенен и покривен термопанел за рибарник в гр.Сливница. В рибарника ще се отглежда сом.. Цялото строителство е финансирано по европейска програма.

Предимство на така изградено хале:

  • кратки срокове на производство и монтаж на метална конструкция
  • ниски разходи за поддържане на зададените температура и влажност благодарение на използване на покривни и стенни термопанели

 

Производство и монтаж на метална конструкция, доставка и монтаж на стенен и покривен термопанел за рибарник в гр. Сливница.

Производство и монтаж на метална конструкция, доставка и монтаж на стенен и покривен термопанел за рибарник в гр. Сливница.

Производство и монтаж на метална конструкция, доставка и монтаж на стенен и покривен термопанел за рибарник в гр. Сливница.

Производство и монтаж на метална конструкция, доставка и монтаж на стенен и покривен термопанел за рибарник в гр. Сливница.