Изработка на навес – заведения Златен Грош

Изработка на навес от метал за заведение „Златен грош“, гр.София

Производство и монтаж на метална конструкция, монтаж на термопанел.

Изработка на навес от метал за заведение "Златен грош", гр.София Производство и монтаж на метална конструкция, монтаж на термопанел.

Изработка на навес от метал за заведение "Златен грош", гр.София Производство и монтаж на метална конструкция, монтаж на термопанел.

Изработка на навес от метал за заведение "Златен грош", гр.София Производство и монтаж на метална конструкция, монтаж на термопанел.

Изработка на навес от метал за заведение "Златен грош", гр.София Производство и монтаж на метална конструкция, монтаж на термопанел.

Изработка на метални навеси. Производство и монтаж на метална конструкция, монтаж на термопанел.

Производство и монтаж на метална конструкция, монтаж на термопанел.

Производство и монтаж на метална конструкция, монтаж на термопанел.

Производство и монтаж на метална конструкция, монтаж на термопанел.

Производство и монтаж на метална конструкция, монтаж на термопанел.