Изграждане на покрив от метална конструкция и покриване с термопанели

Изграждане на покрив с метална конструкция и покриване с термопанели с каменна вата.

Предимства на така изграден метален покрив:

  • големи отворени пространства без междинни колони и допълнително укрепване
  • практически вечно – няма нужда от поддръжка, няма гниене, не се развъждат плесени и гъби, няма нужда от периодична смяна на колони и греди
  • много добра топлоизолация от термопанела
  • много добра защита от пожар – каменната вата не гори и не поддържа огъня
  • дълъг експлоатационен живот на термопанела – ламарината е поцинкована и е прахово боядисана.

Изграждане на метален покрив. Производство и монтаж на къщи с метална конструкция.

Изграждане на метален покрив. Производство и монтаж на къщи с метална конструкция.

Изграждане на метален покрив. Производство и монтаж на къщи с метална конструкция.

Изграждане на метален покрив. Производство и монтаж на къщи с метална конструкция.

Изграждане на метален покрив. Производство и монтаж на къщи с метална конструкция.