Цени на термопанели

Цени на термопанели – кратки срокове на доставка и монтаж на покривни термопанели и стенни термопанели

Цени на термопанели, покривни:

 • 30 мм – 29,50 лв. с ДДС
 • 40 мм – 30,50 лв. с ДДС
 • 50 мм – 32,50 лв. с ДДС
 • 60 мм – 34,80 лв. с ДДС
 • 80 мм – 38,90 лв. с ДДС
 • 100 мм – 41,90 лв. с ДДС
 • 120 мм – 46,50 лв. с ДДС

Цени на термопанели, скрит стенен монтаж:

 • 30 мм – 2740 лв. с ДДС
 • 40 мм – 30,50 лв. с ДДС
 • 50 мм – 32,50 лв. с ДДС
 • 60 мм – 34,80 лв. с ДДС
 • 80 мм – 38,90 лв. с ДДС
 • 100 мм – 41,90 лв. с ДДС
 • 120 мм – 46,50 лв. с ДДС

Всички цени са ориентировъчни. Цените не включват монтаж. Цените са за панели със стандартни цветове – сиво и бяло. Всички панели са първо качество и се произвеждат за всеки конкретен обект. Ние не предлагаме на нашите клиенти панели втори и трето качество.

Предлагаме ви доставка на стенни термопанели и доставка на покривни термопанели с различна дебелина и начин на монтаж.

Най често използваните дебелини при стенните термопанели 40 мм, 50 мм, 60 мм, 80 мм и 100 мм.

Най често използваните дебелини при покривните панели са 60 мм, 80 мм, 100 мм и 120 мм.

За правилния избор на дебелина на панелите е определящо за какво ще се използва халето. По-малката дебелина означава по-ниски инвестиционни разходи, но от друга страна това би довело до по-високи експлоатационни разходи, ако помещението се отоплява и/или охлажда и обратно. При по-дебели стенни и покривни термопанели ще инвестирате по-голяма сума в началото, но след това ще имате по-ниски експлоатационни разходи за отопление и охлаждане.

Препоръчителни комбинации на стенен панел/покривен панел

Когато металното хале се използва за склад в които се съхраняват стоки на склад за които няма изискване за поддържана температура може да се сложат най тънки

 • стенни панели – 30 мм или 40 мм
 • покривни панели – 30 мм или 40 мм

Когато металното хале се използва за склад в които се съхраняват стоки на склад за които има изискване за поддържана температура през лятото и през зимата е желателно да се монтират панели с по голяма дебелина

 • стенни панели – 50 мм или 60 мм
 • покривни панели – 60 мм или 80 мм

Когато металното хале се използва за работно помещение в което се използва допълнително отопление и/или охлаждане е желателно да се изберат панели с по голяма дебелина. По голямата дебелина е по висока първоначална инвестиция но в последствие води до по ниски експлоатационни разходи.

 • стенни панели – 60 мм или 80 мм
 • покривни панели – 80 мм или 100 мм

Когато металното хале се използва за работно помещение в което се използва допълнително отопление и/или охлаждане в което работят много хора или се ползва за склад за съхранение на материали за които има високи изисквания за поддържане определена температура през цялата година е желателно да се изберат панели с по голяма дебелина. По голямата дебелина е по висока първоначална инвестиция но в последствие води до по ниски експлоатационни разходи.

 • стенни панели – 80 мм, 100 мм или 120 мм
 • покривни панели – 120 мм или 160 мм

Може да разгледате нашите цени за монтаж на термопанели – покривни термопанели и стенни термопанели „тук“

Може да разгледате нашите цени за производство на метални конструкции „тук“

Цени на термопанели. Покривни термопанели, стенни термопанели. Кратки срокове на доставка и монтаж. Конкурентни цени

Цени на термопанели. Покривни термопанели, стенни термопанели. Кратки срокове на доставка и монтаж. Конкурентни цениЦени на термопанели. Покривни термопанели, стенни термопанели. Кратки срокове на доставка и монтаж. Конкурентни цени

Цени на термопанели. Покривни термопанели, стенни термопанели. Кратки срокове на доставка и монтаж. Конкурентни цени

Покривни термопанели, стенни термопанели. Кратки срокове на доставка и монтаж

Покривен термопанел. Стенен термопанел. Кратки срокове на доставка и монтаж

Покривен термопанел. Стенен термопанел.