Метална конструкция и монтаж термопанел, Ядки Детелина, гр.Севлиево

Реконструкция на съществуващо хале.
Монтаж на ограждаща метална конструкция и монтаж на стенни термопанели.
Височина на съществуващото старо хале – 8 м