Изграждане на складова база с административна част на фирма Солти, 450 м2, гр.София

Изграждане на складова база с административна част на фирма Солти, гр.София с площ около 450 м2, включващо:

  • проектиране на сграда с административна и офис част на фирма Солти, лидер в доставката на противопожарна техника
  • строителство – изкоп, бетон, шлайфан бетон
  • производство и монтаж на метална конструкция
  • доставка и монтаж на покривен и стенен термопанел

Изграждане на складова база с административна част на фирма Солти за противопожарна техника, 450 м2, гр.София

Изграждане на складова база с административна част на фирма Солти за противопожарна техника, 450 м2, гр.София

Изграждане на складова база с административна част на фирма Солти за противопожарна техника, 450 м2, гр.София

Изграждане на складова база с административна част на фирма Солти за противопожарна техника, 450 м2, гр.София

Изграждане на складова база с административна част на фирма Солти за противопожарна техника, 450 м2, гр.София